THỂ LỆ CUỘC THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2020”

Thứ Sáu, 28 Tháng Tám, 2020 1526 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Căn cứ Kế hoạch số 2695/KH-UBND ngày 17/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”; (sau đây viết tắt là Cuộc thi).

Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tên gọi Cuộc thi:

“Tìm hiểu pháp luật năm 2020”.

2. Phạm vi và đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lưu ý: Thành viên Ban Tổ chức, Tổ thư ký, Tổ biên soạn câu hỏi – đáp án, công chức, viên chức tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi không được dự thi.

3. Nội dung thi

a) Nội dung thi bao gồm: Pháp luật về hình sự, dân sự; lao động, giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa), pháp luật về Biển đảo Việt Nam, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, Luật Giáo dục, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

b) Nội dung thi sẽ được thiết kế trong Bộ câu hỏi tương ứng với từng đợt thi như sau:

– Đợt 1: Pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

– Đợt 2: Pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, Biển đảo Việt Nam, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

– Đợt 3: Pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật Bảo hiểm y tế.

– Đợt 4: Pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật An ninh mạng.

– Đợt 5: Pháp luật về hình sự, dân sự, giao thông, lao động, Luật Giáo dục.

4. Quy mô cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức thành 05 đợt thi:

– Đợt 1: Từ ngày 01/05/2020 đến hết ngày 31/5/2020.

– Đợt 2: Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 30/6/2020.

– Đợt 3: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

– Đợt 4: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

– Đợt 5: Từ ngày 01/9/2020 đến hết ngày 18/10/2020.

II. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CÁCH THỨC THI
1. Cách thức đăng ký dự thi

a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn

b) Thiết bị dự thi: Các thiết bị điện tử có kết nối Internet.

c) Cách thức đăng ký: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi với số điện thoại của mình bao gồm số điện thoại và mật khẩu tự chọn.

d) Sau khi thi xong thì thí sinh có thể bổ sung đầy đủ thông tin đăng ký.

– Thông tin phải đảm bảo chính xác theo Giấy khai sinh (hoặc Chứng minh nhân dân) để Ban Tổ chức có cơ sở xem xét trao thưởng khi đạt giải.

Các thông tin bổ sung đăng ký cụ thể như sau:

+ Họ và tên: (*)

+ Ngày, tháng, năm sinh: (*)

+ Tên cơ quan, đơn vị, trường học, công ty hoặc địa chỉ nơi cư trú:

+ Số CMND:

+ Email:

(Lưu ý: Trường thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc).

– Trường thông tin về cơ quan, đơn vị, trường học, công ty hoặc địa chỉ nơi cư trú là để ghi nhận số lượng thí sinh dự thi của tập thể làm cơ sở để xét giải đối với tập thể.

– Thí sinh nhập thông tin về họ và tên, số CMND và địa chỉ email (nếu có). Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, cơ quan, đơn vị, trường học, thí sinh sẽ lựa chọn theo thông tin có sẵn trên hệ thống.

e) Thông tin thí sinh đăng ký là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với thí sinh có nhiều tài khoản hoặc có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thực hiện việc xác minh thông tin thí sinh trước khi công bố kết quả.

2. Cách thức thi

a) Thí sinh truy cập vào Website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn .

b) Thí sinh đăng nhập với tài khoản đã đăng ký và dự thi

c) Bài thi được trình bày với 10 câu hỏi trắc nghiệm về các quy định pháp luật liên quan đến nội dung thi.

d) Thí sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm (dưới hình thức chọn 01 đáp án đúng nhất trong các đáp án a, b, c, d.

e) Sau khi thi xong, nếu thí sinh lần đầu thi sẽ cập nhật thông tin cá nhân đầy đủ để Ban Tổ chức có cơ sở trao thưởng khi đạt giải.

III. TIÊU CHÍ XẾP HẠNG
1. Thứ tự tiêu chí xét xếp hạng

a) Tổng điểm trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.

b) Thời gian hoàn thành bài thi.

2. Phương pháp tính điểm

a) Thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm. Trả lời đúng được 2 điểm/câu hỏi; bỏ qua hoặc trả lời sai không bị trừ điểm.

b) Tổng số điểm của 01 lượt thi là 20 điểm.

Lưu ý: Thí sinh được tham gia thi nhiều lần trong khoảng thời gian diễn ra cuộc thi, kết quả được xét công nhận là kết quả điểm thi cao nhất theo từng đợt thi.

Ban Tổ chức cuộc thi xét chọn thí sinh đạt điểm cao theo tiêu chí xếp hạng theo Thể lệ này để xem xét trao giải.

IV. THỜI GIAN KHIẾU NẠI, CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI CUỘC THI
1. Thời gian công bố kết quả là trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc đợt thi.

2. Thời hạn khiếu nại kết quả là trong vòng 05 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

3. Thời gian trao giải: Dự kiến ngày 09/11/2020.

V. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Xét giải thưởng

Giải thưởng tập thể và cá nhân được xét riêng cho 05 đợt thi.

a) Giải tập thể: Là các trường học, cơ quan, đơn vị, công ty có nhiều thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

Trường hợp có nhiều trường học, cơ quan, đơn vị, công ty có tỷ lệ thí sinh dự thi đạt điểm trung bình chung bằng nhau thì ưu tiên cho đơn vị có nhiều cá nhân đạt giải cao hơn.

b) Giải cá nhân: Là thí sinh đạt điểm cao của từng đợt thi. Thứ tự xếp hạng được xét từ cao xuống thấp tương ứng với cơ cấu giải thưởng theo tiêu chí xếp hạng của Thể lệ này.

2. Cơ cấu giải thưởng:

Gồm có 85 giải thưởng dành cho cá nhân, tập thể chia đều cho 05 đợt thi, cụ thể:

a) Giải thưởng cá nhân

Mỗi đợt thi sẽ có các giải thưởng sau: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích.

b) Giải thưởng tập thể

Mỗi đợt thi sẽ có các giải thưởng sau: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba.

3. Giá trị các giải thưởng

a) Giải thưởng cá nhân

– Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải;

– Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.500.000 đồng/giải;

– Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng/giải;

– Giải khuyến khích: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 500.000 đồng/giải.

b) Giải thưởng tập thể

– Giải nhất: Gồm Bằng khen và tiền thưởng trị giá 4.000.000 đồng/giải;

– Giải nhì: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 3.000.000 đồng/giải;

– Giải ba: Gồm Giấy khen và tiền thưởng trị giá 2.000.000 đồng/giải.

VI. THÔNG TIN LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC
1. Thông tin liên hệ Ban Tổ chức

a) Cơ quan thường trực của Ban Tổ chức: Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai, số 02 Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

b) Điện thoại: (0251) 3941586 hoặc 0973099357 gặp bà Đồng Thị Hoa – Tổ Thư ký Cuộc thi – Phòng Xây dựng và Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp. Email: donghoa105@gmail.com

2. Hỗ trợ về kỹ thuật

Điện thoại: (0251) 3951344 – Bộ phận kỹ thuật.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. Trong trường hợp phát sinh các nội dung không có trong Thể lệ Cuộc thi sẽ do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

Ban Tổ chức Cuộc thi, Tổ thư ký Cuộc thi, người tham gia Cuộc thi thực hiện theo đúng Thể lệ này./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999