Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định cụ thể một số chỉ tiêu, tiêu chí về nông thôn mới

Thứ Hai, 8 Tháng Bảy, 2024 17 lượt xem Chia sẻ bài viết:

QUYET DINH BO TIEU CHI XA NTM_ XA NTM NANG CAO 2024

QUYET DINH QUY DINH CHI TIEU_ TIEU CHI NTM CAP HUYEN

PHU LUC 1. BO TIEU CHI XA NTM

PHU LUC 2. BO TIEU CHI XA NTM NANG CAO

PHU LUC 1. CHI TIEU HUYEN NTM

PHU LUC 2. TIEU CHI_ CHI TIEU HUYEN NTM NANG CAO

Huong dan trien khai danh gia mot so noi dung Tieu chi van hoa_ the thao do thi (1) (1)

Huong dan tieu chi 16_ 18.4_9.6(N)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999