Hải Dương bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024

Thứ Tư, 10 Tháng Bảy, 2024 20 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 09/7/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch số 2612/KH-UBND về việc bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024. Việc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương là sự ghi nhận công lao đóng góp của những người thợ giỏi đang cống hiến trí tuệ, tài năng, sức lực cho việc duy trì, phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Hải Dương; là phần thưởng cao quý tôn vinh những người thợ đã sáng tạo ra những sản phẩm tinh xảo, có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Kế hoạch gồm những nội dung chính như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến kế hoạch: Phổ biến nội dung Quy chế phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; Quyết định số 55/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công tỉnh Hải Dương; triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024; các quy định khác có liên quan.

2. Triển khai thực hiện kế hoạch có những bước sau:

Lập hồ sơ, thu thập thông tin, đăng ký bình xét nghệ nhân được thực hiện bởi doanh nghiệp, hội nghề nghiệp hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập hồ sơ, danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận; tổng hợp, đề nghị bằng văn bản và gửi hồ sơ về Sở Công Thương (Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định)

Tiếp nhận hồ sơ và tổ chức bình xét Nghệ nhân, thành lập Hội đồng thẩm định, tổ chức họp Hội đồng thẩm định, Tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận cho các Nghệ nhân (ghi hình phát sóng truyền hình)

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương là cơ quan chỉ đạo và giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan; tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024 theo quy định tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện Kế hoạch bình xét, phong tặng và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024; tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn các cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế tại nơi làm việc của các nghệ nhân; tổng hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bình xét tại Hội đồng thẩm định; tham mưu giúp Hội đồng thẩm định xem xét thẩm định hồ sơ, thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.

Các sở ngành có liên quan chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan: – Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thẩm định danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024 theo quy định tại Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện Kế hoạch bình xét, phong tặng và trao tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024; tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn các cá nhân hoàn thiện hồ sơ, chịu trách nhiệm kiểm tra thực tế tại nơi làm việc của các nghệ nhân; tổng hợp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác bình xét tại Hội đồng thẩm định; tham mưu giúp Hội đồng thẩm định xem xét thẩm định hồ sơ, thống nhất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tích cực phổ biến, tuyên truyền nội dung Quy chế và Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bình xét, phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ đề nghị theo quy định. Chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét thẩm định, xác nhận hồ sơ, lập danh sách các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để gửi về Sở Công Thương. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có làng nghề; các doanh nghiệp; hội nghề nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức các cuộc thi thợ giỏi, tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu… để tạo nguồn xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương theo Quy chế. Cung cấp thông tin và phối hợp xử lý các kiến nghị đề xuất nếu có

Các doanh nghiệp, hội nghề nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh – Hướng dẫn thành viên lập hồ sơ, thủ tục, thực hiện lựa chọn, bình xét, lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ nhân cho những người thợ giỏi đủ điều kiện, tiêu chí tại đơn vị đề nghị cấp có thẩm quyền xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024. Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trong việc lập danh sách và xác nhận hồ sơ của người đề nghị xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung Kế hoạch này, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999