Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Sáu, 21 Tháng Năm, 2021 1506 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Tải xuống tài liệu này

Để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, các luật có liên quan về quyền được thông tin về pháp luật của công dân, Bộ Tư pháp đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 619/QĐ-TTg
ngày 08/5/2017 ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; ban hành Thông tư
số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Với mục đích giúp cơ quan, đơn vị, công chức theo dõi, tham mưu thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hiểu thêm về các quy định của pháp luật và có một số kỹ năng thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn kết với xây dựng nông thôn mới, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật
phối hợp với Nhà xuất bản Tư pháp tái bản có sửa đổi,
bổ sung “Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” (sau đây gọi tắt là cấp xã).

Sổ tay gồm năm phần:

– Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

– Phần thứ hai: Hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

– Phần thứ ba: Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật;

– Phần thứ tư: Quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

– Phần thứ năm: Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020.

Bên cạnh đó, Sổ tay còn có các phụ lục về điểm số, cách tính điểm các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật; các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các biểu mẫu về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật
và Danh mục văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Do xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một vấn đề mới, phức tạp nên mặc dù tập thể tác giả đã cố gắng biên soạn cuốn Sổ tay theo hướng cụ thể, khoa học, dễ hiểu, dễ áp dụng nhưng chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Tập thể tác giả mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc.

Xin trân trọng giới thiệu!

Hà Nội, tháng 7 năm 2018

VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999