Kế hoạch thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024

Thứ Ba, 4 Tháng Sáu, 2024 172 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang – Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Công văn số 3631/VPCP-KGVX ngày 27/5/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024; hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), ngày 31/5/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 2002/KH-UBND triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 (từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024) với chủ đề “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”, nội dung như sau:

* Nội dung thực hiện:

1. Công an tỉnh

– Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Thường xuyên rà soát, tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, điểm có nguy cơ về ma túy trên địa bàn xã, phường, thị trấn; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia; bóc gỡ cả đường dây, bắt được đối tượng cầm đầu đến các đối tượng bán lẻ; triệt xóa các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các cơ sở kinh doanh trá hình có tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh đảm bảo đồng bộ, liên hoàn.

– Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, thống kê, phân tích, đánh giá tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”; từ đó đề ra phương án quản lý chặt chẽ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, tập trung đông công nhân lao động, các khu, cụm công nghiệp, các khu dự án xây dựng đô thị lớn… Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan tích cực triển khai có hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện, chủ động lập hồ sơ áp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.

– Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6); Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26/6), xây dựng phóng sự, tin bài, tờ rơi… để tuyên truyền trên các cổng thông tin đại chúng, phố đi bộ….

– Tăng cường cung cấp, định hướng thông tin và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy, đảm bảo hiệu quả, thiết thực; chú ý tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Đẩy mạnh thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy” trên địa bàn tỉnh.

– Khẩn trương rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, có giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chỉ đạo nhân rộng các mô hình cai nghiện ma túy, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả tại cơ sở.

3. Sở Y tế

– Rà soát cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế để đầu tư, trang cấp, bố trí bác sỹ, đảm bảo thực hiện tốt công tác xác định tình trạng nghiện ma túy. Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế làm công tác xác định tình trạng nghiện ma túy, đặc biệt là tại trạm y tế cấp xã. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường triển khai công tác xác định tình trạng nghiện ma túy tại các địa phương.

– Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn pháp luật về phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ của ngành Y tế.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, bưu chính viễn thông tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy; xây dựng các tư liệu, tài liệu, video clip truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động, trọng tâm là tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy; các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh, thiếu niên sử dụng ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử và các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Chú ý có những hình thức tuyên truyền mới, phù hợp; phân loại nhóm đối tượng để tuyên truyền đảm bảo hiệu quả…

Tăng cường phối hợp với lực lượng Công an triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp số 888/KHPH-CAT-SGDĐT ngày 15/3/2024 của Công an tỉnh và Sở GDĐT về phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030.

6. Đài Phát thanh – Truyền hình Hải Dương, Báo Hải Dương:

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống ma túy; nghiên cứu xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tiểu mục, vệt tuyên truyền, thông điệp tuyên truyền phù hợp về phòng, chống ma túy; tăng thời lượng, tần suất phát sóng vào khung giờ có nhiều người theo dõi các nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy, gương điển hình, mô hình phòng, chống ma túy, cai nghiện ma túy hiệu quả…

7. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra các cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án lớn, nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Tổ chức một số phiên tòa điểm, xét xử lưu động tại địa bàn cơ sở để tuyên truyền phòng ngừa tội phạm ma túy.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chi cục Hải quan Hải Dương: tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả phối hợp phòng, chống ma túy theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

– Khẩn trương chỉ đạo rà soát, đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực hệ thống cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, nhất là trạm y tế cấp xã; bố trí nguồn lực, kinh phí kịp thời cho công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy…

– Chỉ đạo các lực lượng chuyên trách, nòng cốt là lực lượng Công an tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; rà soát, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, các điểm có nguy cơ liên quan đến ma túy; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, không để các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hoạt động phạm tội về ma túy, triệt xóa các cơ sở tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là các cơ sở trá hình (Bar, Pub…); kiểm tra, triệt xóa ngay nếu phát hiện hành vi trồng cây có chứa chất ma túy.

– Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tăng cường rà soát, thống kê, đánh giá chính xác tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để quản lý, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự (đối với các đối tượng “ngáo đá” phải quản lý ở mức cao nhất); tổ chức xác định tình trạng nghiện ma túy; áp dụng các biện pháp cai nghiện ma túy phù hợp, nhất là cai nghiện bắt buộc đối với các đối tượng không nơi cư trú, việc làm ổn định, có biểu hiện phạm tội hình sự.

– Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng khu phố, hộ gia đình và trực tiếp tại cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực, địa bàn trọng điểm, tập trung đông công nhân lao động các khu công nghiệp, các khu dự án xây dựng đô thị lớn, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên… Tổ chức nhân rộng các mô hình điểm trong phòng, chống ma túy ở địa bàn cơ sở.

* Tổ chức thực hiện:

1. Công an tỉnh – Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy của Ban Chỉ đạo 138 chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương tổ chức thực hiện; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Kế hoạch trước ngày 05/6/2024 và Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 03/7/2024 về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, báo cáo cấp trên theo quy định./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999