Hải Dương thực hiện Công điện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Ba, 4 Tháng Sáu, 2024 41 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (sao gửi kèm theo văn bản này), ngày 31/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2005/UBND-VP về việc thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 24/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố, đề nghị UBMTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, nhất là Luật PCCC, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới, Kế hoạch số 574/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, Văn bản số 365/UBND-VP ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Công điện số 05/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác PCCC và CNCH.

Các Sở, ngành, tổ chức, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể hóa nhiệm vụ PCCC và CNCH nhằm tạo nguồn lực tổng hợp cho công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp với cơ quan Công an để tuyên truyền trong cơ quan, đơn vị, địa phương và lĩnh vực quản lý nhà nước về PCCC, trong đó chú trọng hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, tập trung vào các khu vực có đông dân cư sinh sống, lao động, kinh doanh, làng nghề, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà trọ, ký túc xá… Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH.

2. Giao Công an tỉnh:

– Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, cơ quan liên quan tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra, kiến nghị và có ngay các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các chung cư, nhà trọ, nhà cho thuê trọ, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ; dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, nhất là ở các cơ sở, khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh trong dịp nắng nóng sắp tới.

– Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiến hành rà soát các quy định của pháp luật và điều kiện về PCCC liên quan đến việc kinh doanh, cho thuê trọ để có đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2024.

3. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong đó tập trung tuyên truyền về PCCC mùa nắng nóng, PCCC cho loại hình chung cư, nhà trọ, ký túc xá…

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

– Tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra, kiến nghị và có ngay các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các chung cư, nhà trọ, nhà cho thuê trọ, ký túc xá, khách sạn, nhà nghỉ; dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật PCCC và CNCH. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng sắp tới theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng chuyên ngành.

– Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC; trong đó lấy lực lượng dân phòng, Tổ liên gia an toàn PCCC ở khu dân cư làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, chữa cháy, CNCH, đồng thời là lực lượng trực tiếp chữa cháy, CNCH từ cơ sở, hộ gia đình, khu dân cư.

– Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, thông tin trên địa bàn tăng cường thời lượng tuyên truyền về PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, CNCH và chữa cháy trên các phương tiện thông tin đại chúng.

5. UBND thị xã Kinh Môn chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật (vụ cháy xảy ra tại ki-ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống tại thôn Lâu Động, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn vào khoảng 09h45 ngày 28/5/2024).

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác PCCC và CNCH, báo cáo kết quả với UBND tỉnh (qua Công an tỉnh). Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn.

Giao Công an tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999