Đánh giá, nhân rộng xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 3 Tháng Mười, 2023 1488 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 02/10/2023, Sở Tư pháp ban hành văn bản số 2164/STP-XD&PBPL về việc đánh giá, nhận rộng mô hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung sau:
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình điểm về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở ở các xã, thị trấn trên địa bàn bằng hình thức phù hợp; ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo nhân rộng mô hình điển hình về phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở theo hướng dẫn tại Quyết định số 1723/QĐ-BTP ngày 15/8/2022 của Bộ Tư pháp ở địa phương mình.
2. Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố xây dựng báo cáo bằng văn bản việc thực hiện kế hoạch về xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL, hoà giải ở cơ sở năm 2023 tại địa phương mình, gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/10/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

nhan rong mo hinh diem

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999