Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương ban hành kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2023

Thứ Hai, 14 Tháng Tám, 2023 1310 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Ngày 11/8/2023, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2950/KH-BCĐ về việc triển khai hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 với nội dung  và giải pháp thực hiện:

  1. Nhóm giải pháp về dự phòng lây nhiễm HIV

      1.1. Hoạt động giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi

– Tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 16/9/2021 của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030. Đặc biệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, đơn vị và nhân dân trong tỉnh về những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch HIV/AIDS, những thách thức và yêu cầu của công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới để góp phần hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam trước năm 2030.

– Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS:

+ Đa dạng hóa về nội dung, phương thức thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông bảo đảm tính thân thiện, có chất lượng, phù hợp với đặc điểm, văn hóa của từng nhóm đối tượng, chú trọng đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các trang mạng xã hội, báo điện tử.

+ Lồng ghép các nội dung tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS với tuyên truyền về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức về giới, giáo dục sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản; lồng ghép chương trình phòng chống HIV/AIDS với các hoạt động của các sở, ban ngành đặc biệt là chương trình giảng dạy cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

– Khuyến khích sự tham gia của các nhóm đồng đẳng, người nhiễm HIV trong việc lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, theo dõi việc thực hiện giảm kỳ thị phân biệt đối xử liên quan đến HIV.

– Xây dựng kế hoạch truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại các doanh nghiệp thuộc các Khu, cụm công nghiệp; các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho nhóm công nhân, đặc biệt là nhóm lao động xa nhà, nhóm di biến động, học sinh, sinh viên,…

– Đẩy mạnh hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trong Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS vào tháng 6 và tháng 12 năm 2023.

– Tổ chức sản xuất video, tài liệu truyền thông và in, nhân bản các tài liệu tuyên truyền đáp ứng các thông tin về phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới.

– Tiếp tục triển khai quảng bá dịch vụ tư vấn xét nghiệm HIV online, dịch vụ điều trị PrEP trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, zalo,…).

       1.2. Mở rộng, đổi mới các biện pháp can thiệp giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV

– Tiếp tục duy trì hoạt động cung cấp bơm kim tiêm, bao cao su tại 12/12 huyện/TX/TP và 80% các xã/phường/thị trấn có nhiều người nghiện chích ma túy, phụ nữ bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) và các đối tượng nguy cơ cao khác.

– Củng cố đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng trong nhóm nghiện chích ma túy, nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới đảm bảo độ bao phủ và đảm bảo hoạt động của các nhóm này theo đúng các hướng dẫn hiện hành;

– Hỗ trợ triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh; các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh.

– Tiếp tục rà soát, tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ có liên quan để cấp chứng chỉ về xác định tình trạng nghiện ma túy.

– Đảm bảo cung ứng vật tư (BKT, BCS, chất bôi trơn, hộp an toàn…) cho các đối tượng đích trong hoạt động can thiệp giảm tác hại đầy đủ, kịp thời.

     1.3. Xác định tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

  1. a) Công tác xác định tình trạng nghiện ma túy.

– Tiếp tục rà soát, tổ chức đào tạo, đào tạo lại và cấp chứng chỉ cho nhân viên y tế về chẩn đoán xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP và Thông tư số 18/2021/TT-BYT.

– Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy và công bố công khai các cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên Cổng Thông tin điện tử của các sở, ngành có liên quan.

– Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai hoạt động xác định tình trạng nghiệm ma túy theo quy định của Luật phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

  1. b) Công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone

– Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương nhằm tư vấn và động viên người nghiện ma túy tham gia điều trị bằng thuốc thay thế. Duy trì và triển khai có hiệu quả hoạt động điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại 09 huyện, thị xã, thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

– Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan chuyển bệnh nhân điều trị Methadone tại Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh về Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh hoặc các cơ sở điều trị Methadone khác trên địa bàn tỉnh để tiếp tục điều trị trước khi bàn giao cơ sở vật chất của Trung tâm Y tế thành phố theo chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

– Đảm bảo việc mua sắm, đấu thầu, quản lý, sử dụng thuốc Methadone theo đúng quy định hiện hành.

  1. Nhóm giải pháp về tư vấn, xét nghiệm HIV

– Đảm bảo quản lý chất lượng xét nghiệm HIV thông qua các hoạt động giám sát hỗ trợ kỹ thuật, kiểm định chất lượng phòng xét nghiệm nhằm nâng cao chất lượng tư vấn xét nghiệm HIV. Đa dạng hóa mô hình tư vấn xét, nghiệm HIV. Đẩy mạnh xét nghiệm HIV trong cơ sở y tế, mở rộng các mô hình tự xét nghiệm HIV trong cộng đồng và xét nghiệm HIV lưu động. Cung ứng kịp thời vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm HIV cho các nhóm đối tượng nguy cơ cao theo các quy định hiện hành.

– Tiếp tục ứng dụng các kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm nhiễm mới trong chẩn đoán nhiễm HIV để xác định những người có nguy cơ cao làm lây truyền HIV và triển khai nhanh các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm HIV cho bạn tình, bạn chích của họ. Đẩy mạnh các biện pháp tư vấn, chuyển gửi người nhiễm HIV mới phát hiện từ hoạt động tư vấn, xét nghiệm HIV đến các cơ sở chăm sóc điều trị thuốc kháng vi rút HIV.

– Tăng cường xét nghiệm HIV trong các Trại giam, Trại tạm giam, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh nhằm phát hiện các đối tượng dương tính với HIV và tư vấn đưa vào chăm sóc, điều trị ARV kịp thời.

– Triển khai mô hình xét nghiệm HIV online, đảm bảo người có nguy cơ cao được tiếp cận đơn giản nhất với dịch vụ tư vấn, xét nghiệm HIV miễn phí tại cộng đồng và tại nhà.

  1. Nhóm giải pháp chăm sóc, điều trị người nhiễm HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

– Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng điều trị của 07 cơ sở điều trị ARV trên địa bàn toàn tỉnh (trong đó có 5 cơ sở điều trị ARV trực thuộc Sở Y tế,01 cơ sở điều trị ARV tại Trại giam Hoàng Tiến và 01 cơ sở điều trị ARV tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh). Đảm bảo thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS bằng bảo hiểm y tế theo đúng quy định hiện hành.

– Tiếp tục mở rộng điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV, đặc biệt cho người bắt đầu điều trị ARV; phối hợp với cơ sở y tế chẩn đoán và điều trị lao áp dụng các kỹ thuật, sáng kiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh lao ở người nhiễm HIV. Tăng cường sàng lọc, phát hiện và điều trị các bệnh đồng nhiễm với HIV/AIDS, bao gồm: Lao, Viêm gan B, C và các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đảm bảo thực hiện các xét nghiệm cơ bản hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân và các xét nghiệm tải lượng vi rút, xét nghiệm CD4 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

– Tăng cường tư vấn và xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai; điều trị ngay bằng thuốc ARV cho phụ nữ mang thai có xét nghiệm nghi nhiễm hoặc khẳng định nhiễm HIV; chẩn đoán sớm, quản lý và điều trị cho trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV.

– Đảm bảo công tác phối hợp, hỗ trợ xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS cho phạm nhân tại Trại giam Hoàng Tiến và các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương.

– Tăng cường các hoạt động dự phòng và giám sát HIV kháng thuốc; theo dõi đánh giá và cảnh báo các phản ứng có hại của thuốc ARV trong điều trị HIV/AIDS.

– Tiếp tục triển khai Kế hoạch điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) giai đoạn 2022-2025 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế tại các cơ sở y tế, đặc biệt là tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh, Trung tâm Y tế TP. Chí Linh và Trung tâm y tế huyện Kim Thành…; mở rộng đối tượng điều trị PrEP tới các khách hàng có nguy cơ cao lây nhiễm HIV, như: nhóm MSM. nhóm bạn tình âm tính của người nhiễm HIV chưa điều trị ARV hoặc mới điều trị ARV hoặc đã điều trị ARV nhưng kết quả xét nghiệm tải lượng HIV trên 200 tế bào/ml, nhóm chuyển giới nữ, phụ nữ bán dâm, tiêm chích ma túy. Phát triển mạng lưới đồng đẳng viên giới thiệu khách hàng và tăng cường hoạt động truyền thông tạo cầu về điều trị PrEP cho đối tượng đích. Tiếp tục triển khai nhóm điều trị PrEP lưu động tại các câu lạc bộ nhóm MSM hoặc các địa điểm có nhiều đối tượng nguy cơ cao.

– Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng kế hoạch, dự trù, cung ứng thuốc ARV, thuốc lao, thuốc viêm gan, xét nghiệm,… trên phần mềm HMED theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

  1. Nhóm giải pháp giám sát dịch HIV/AIDS và theo dõi đánh giá

      4.1. Công tác thu thập, tổng hợp số liệu báo cáo hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Chú trọng nâng cao chất lượng số liệu và sử dụng số liệu báo cáo cho xây dựng kế hoạch, chính sách, đánh giá tiến độ thực hiện và hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Đảm bảo triển khai thu thập, tổng hợp số liệu hoạt động phòng, chống HIV/AIDS theo định kỳ hàng tháng, quý và năm và các báo cáo đột xuất khác theo các quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BYT ngày 10/3/2023 của Bộ Y tế quy định chế độ báo cáo định kỳ hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

      4.2. Đảm bảo hoạt động của hệ thống giám sát, quản lý ca bệnh

– Thiết lập hệ thống giám sát để ghi nhận các mốc thời gian chẩn đoán nhiễm HIV, chuyển gửi điều trị thành công, tham gia điều trị, chuyển đổi cơ sở điều trị, bỏ điều trị, tử vong,… đối với mỗi người nhiễm HIV.

– Ghi nhận và cảnh báo các ca mới nhiễm HIV để cung cấp thông tin kịp thời cho nhân viên y tế được giao trách nhiệm có các biện pháp can thiệp kịp thời để dự phòng lây nhiễm HIV sang bạn tình, bạn chích của họ khi người nhiễm có nồng độ vi rút  HIV trong máu cao.

– Đồng bộ với dữ liệu về theo dõi điều trị, duy trì điều trị HIV/AIDS với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện.

– Tiếp tục cập nhật số liệu giám sát, quản lý người nhiễm HIV trên phần mềm HIV info 4.0 tại các Trung tâm Y tế tuyến huyện và Trạm Y tế tuyến xã.

– Xây dựng kế hoạch giám sát trọng điểm, giám sát phát hiện để tiến hành theo dõi, đánh giá hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, đồng thời triển khai kế hoạch can thiệp phù hợp với những nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

– Thực hiện kiểm tra, giám sát hỗ trợ thường xuyên hoạt động về phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

  1. Tăng cường năng lực hệ thống và hợp tác quốc tế

– Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tuyến tỉnh, huyện và cơ sở, đặc biệt là các khóa đào tạo về kỹ năng lập kế hoạch, tư vấn xét nghiệm HIV bằng phương pháp mới, phân tích và sử dụng số liệu, theo dõi, đánh giá, xác định tình trạng nghiện ma túy,…

– Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ, tài trợ về tài chính, kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của các chuyên gia, các tổ chức phi chính phủ, như AHF, Quỹ toàn cầu,… theo đúng quy định của pháp luật để triển khai hiệu quả hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành trong công tác triển khai, thực hiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999