Sở Tư pháp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022

Thứ Bảy, 14 Tháng Năm, 2022 431 lượt xem Chia sẻ bài viết:

Thực hiện Kế hoạch số 573/KH-UBND ngày 01/3/2019 của UBND tỉnh về tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp. Trong các ngày 11-13/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp với Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật năm 202.

Trong 3 ngày tập huấn, các học viên được phổ biến, truyền đạt các chuyên đề về: Tổ chức triển khai mô hình khung PBGDPL; Đánh giá thực trạng công tác PBGDPL, hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh và định hướng hoạt động trong thời gian tới; Công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh; Quan điểm đổi mới triển khai công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay và một số kỹ năng PBGDPL của Báo cáo viên pháp luật do Giảng viên của Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc, Vụ phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ tư pháp), Sở Tư pháp, Công an tỉnh Hải Dương thực hiện.

Ngoài các chuyên đề theo Chương trình khung của Bộ Tư pháp, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, các phương pháp PBGDPL phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999