Triển khai lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Thứ Sáu, 17 Tháng Hai, 2023 67 lượt xem Chia sẻ bài viết:
Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh Sở Tư pháp thực hiện đăng tải Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lên trang thông tin PBGDPL tỉnh Hải Dương để người dân, tổ chức, cá nhân tìm hiểu, tham gia ý kiến đối với Dự thảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999