306 câu hỏi đáp pháp luật liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thứ Tư, 1 Tháng Hai, 2023 60 lượt xem Chia sẻ bài viết:

306 câu hỏi đáp  pháp luật liên quan đến tiêu chí đánh giá, công nhận xã, phường,thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/sach.aspx?ItemID=377

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline: 0976.853.999